Eget vapen

Det första egna skjutvapnet, som vi skriver ut aktivitetsintyg för, är alltid en pistol i kaliber .22 LR i vapenklass C. Denna vapenklass är lättast att lära sig behärska och är grunden för all krutskytte med pistol. Dessutom är ammunitionen relativt billig och det finns många grenar och tävlingar i den vapenklassen att välja bland.

För att erhålla att aktivitetsintyg från föreningen, med godkända villkor, måste du ha:

1.  Genomfört teoretisk utbildning och godkänt prov för Pistolskytte-kortet. Stockholmspolisens Skytteförening genomför en eller två gånger per år utbildning och examinering för Pistolskyttekortet. En blankett för intresseanmälan om utbildning finns på hemsidan.

2.  Uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld i den vapenklass som ansökan gäller. Fordringarna för pistolskyttemärket finns beskrivet i Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok i bilaga 5.1.

3.  Ansökan skall gälla ett vapen och kaliber som stämmer överens med de skyttegrenar vi bedriver i föreningen och på banan.

4.  Minst 6 månaders aktivt medlemskap i föreningen. Det innebär att man är med och skjuter under träningar och/eller föreningstävlingar, är med i arbetslag på skjutbanan samt ställer upp som funktionär vid tävlingar i föreningens regi.

När dess villkor är uppfyllda, meddelar du föreningen att du behöver ett aktivitetsintyg. Enklast gör du detta genom att maila en kopia på ifylld licensansökan till föreningen. Licensansökan finns att hämta på polisens hemsida. Styrelsen behandlar ansökan på ett styrelsemöte, och skickar därefter in ett aktivitetsintyg till polisen. Du behöver därför inte bifoga aktivitetsintyget med licensansökan. Licensansökan skickar du själv in samt betalar ansökningsavgiften. Du kommer även att behöva visa att du kan förvara ditt vapen på ett tillfredsställande sätt (godkänt vapenskåp). Om polisen finner dig lämplig att inneha skjutvapen så beviljar de din licensansökan.

 

Ytterligare vapen och förnyelse av licens

Om du har behov ytterligare vapen eller om du behöver förnya din licens gäller samma tillvägagångssätt.

Efter att du har varit aktiv med din pistol i kaliber .22 i minst 1 års tid och har behov av ett vapen i grövre kaliber, så kan du ansöka om ett aktivitetsintyg för detta.

Intyg behövs även när du ansöker om licens för ett ytterligare vapen av samma typ som du redan har tillstånd för.

För att föreningen ska kunna utfärda ett intyg krävs att du är en aktiv skytt med den vapentyp du söker licens för, och att du visar att du uppfyller kraven på skjutskicklighet. Detta gör du till exempel genom att visa upp ett signerat skjutprotokoll eller en sammanställning av dina tävlingsresultat. Kompetensbevis på skjutskicklighet får inte vara äldre än två år.

OBS. Det är ditt ansvar att presentera ett sådant underlag att föreningen kan utfärda intyg. Här finner du förslag på skjutprotokoll respektive skjutkort för guldserier.