Eget vapen

Det första egna skjutvapnet, som vi skriver ut aktivitetsintyg för, är alltid en pistol i kaliber .22 LR i vapenklass C. Denna vapenklass är lättast att lära sig behärska och är grunden för all krutskytte med pistol. Dessutom är ammunitionen relativt billig och det finns många grenar och tävlingar i den vapenklassen att välja bland.

För att erhålla att aktivitetsintyg från föreningen, med godkända villkor, måste du ha:

1.  Genomfört teoretisk utbildning och godkänt prov för Pistolskyttekortet. Stockholmspolisens Skytteförening genomför en eller två gånger per år utbildning och examinering för Pistolskyttekortet. En blankett för intresseanmälan om utbildning finns på hemsidan.

2.  Uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärket i guld i den vapenklass som ansökan gäller. Fordringarna för pistolskyttemärket finns beskrivet i Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok i bilaga 5.1.

3.  Ansökan skall gälla ett vapen och kaliber som stämmer överens med de skyttegrenar vi bedriver i föreningen och på banan.

4.  Minst 6 månaders aktivt medlemskap i föreningen. Det innebär att man är med och skjuter under träningar och/eller föreningstävlingar, är med i arbetslag på skjutbanan samt ställer upp som funktionär vid tävlingar i föreningens regi.

När dess villkor är uppfyllda, meddelar du föreningen att du behöver ett aktivitetsintyg. Enklast gör du detta genom att maila en kopia på ifylld licensansökan till föreningen. Licensansökan finns att hämta på polisens hemsida. Styrelsen behandlar ansökan på ett styrelsemöte, och skickar därefter in ett aktivitetsintyg till polisen. Du behöver därför inte bifoga aktivitetsintyget med licensansökan. Licensansökan skickar du själv in samt betalar ansökningsavgiften. Du kommer även att behöva visa att du kan förvara ditt vapen på ett tillfredsställande sätt (godkänt vapenskåp). Om polisen finner dig lämplig att inneha skjutvapen så beviljar de din licensansökan.

Efter att du har varit aktiv med din pistol i kaliber .22 i minst 1 års tid och har behov av ett vapen i grövre kaliber, så kan du ansöka om ett aktivitetsintyg för detta. Tillvägagångssättet är detsamma.