linktext4.JPG (7505 bytes)

   
Inbjudan till Årsmöte med prisutdelning

Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till föreningens
årsmöte med prisutdelning

Söndagen den 25 mars 2018 kl 16.00 i Grimstastugan.
Observera tiden

Vi önskar att Du meddelar oss om Du kommer eftersom det som
vanligt blir förtäring.

Observera att priser som ej avhämtas personligen eller via ombud vid prisutdelningen – tillfaller föreningen.

   Svara senast 18 mars till:

Sten-Erik Kassmo 08-711 52 01
E-mail kassmo@spolskytte.se

 Prislistan för 2017

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2018-02-20