Nyckel till skjutbanan

Om du har eget vapen och vill träna på egen hand, behöver du en nyckel till skjutbanan. En sådan kan du få under följande förutsättningar:

 

Uppfyller du ovan krav för nyckel till skjutbanan, skriver du ett mail till
styrelsen (info@spolskytte.se), där du anger ditt behov och önskemål.
Styrelsens beslut delges dig och nyckel-ansvarige Sune Söderström.

 

Medlemskort med foto kan du beställa av Ingemar
 

Har du en nyckel men inte har varit aktiv de senaste året, kan styrelsen besluta om att nyckeln skall återlämnas.


Nyckelbricka till Grimstastugan utdelas efter behov. Även detta efter styrelsebeslut.