Nyckel till skjutbanan

Om du har eget vapen och vill träna på egen hand, behöver du en nyckel till skjutbanan. En sådan kan du få under följande förutsättningar:

 

Medlemskort med foto kan du beställa av Ingemar
Efter styrelsebeslut kan du kvittera ut en nyckel hos Sune
Har du en nyckel men inte har varit aktiv de senaste året, kan styrelsen besluta om att nyckeln skall återlämnas.

 

Nyckelbricka till Grimstastugan utdelas efter behov. Även detta efter styrelsebeslut.