linktext4.JPG (7505 bytes)

 
Föreningsstyrelse 2018/2019

Följande personer valdes in i föreningsstyrelsen på årsmötet:

 Ordförande
Tommy Andersson
   


Vice ordförande
Mike Winnerstig
   

Föreningssekreterare
Ungdomsledare
Ingemar Bäckström


Kassör
Mats Jörndahl


Årsboksredaktör
Maud Rylander

 

Köksmästare
Manne Masbjörk


Ordf. Nationella sektionen
vakant


Ordf. Sportskyttesektionen
Vapenförvaltare
Patrik Johansson

 

Ordf. Priskommittén
Mathias Lind
 


Utbildningsledare
Göran Palm

 

Styrelseledamot
Björn Hellström
 

Ammunitionsförvaltare
Suppleant
Ulf Löfgren

Styrelseledamot
Sten-Erik Kassmo

Suppleant
Carl Svedberg

 

  

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2018-04-27