Aktiviteter på Grimsta skjutbana. 
Status per 2021-02-20

På grund av att vi fortsatt lever med
Corona-restriktioner, är vi tvungna
att ställa in vårens fältskyttetävlingar
och föreningstävlingar fram till 1/7.
Undantaget är tävlingar som klarar
gränsen på 8 personer.

Årsmötet kommer att flyttas fram till
en senare tidpunkt.

Vid förändring av restriktionerna kan
beslutet komma att omprövas.

Tommy Anderson
Ordförande