linktext4.JPG (7505 bytes)

  
Medlemsavgift 2024

Vid senaste årsmötet 2023 beslöts att medlemsavgiften
 för 2024 ska vara oförändrad mot 2023.

Årsavgifterna för 2024 blir då:

Aktiva seniormedlemmar

1 000 kr

Aktiva juniormedlemmar

200 kr

Stödmedlemmar

100 kr

Inträdesavgift för nya aktiva seniormedlemmar

1 000 kr


Så här gör du:

Betala in aktuellt belopp (se ovan) till Stockholmspolisens Skytteförening på plusgiro 19 14 14 - 2 senast den 28 februari.
I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2024".
Glöm inte att skriva din fullständiga adress.

Vid betalning via internet, uppge "Medlemsavgift 2024" samt namn och adress.

Vid betalning med swish 123 683 88 25, uppge "Medlemsavgift 2024".

 

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2023-12-23