linktext4.JPG (7505 bytes)

  
Medlemsavgift 2022

Vid senaste årsmötet 2021 beslöts att medlemsavgiften
för 2022 ska höjas med 200:- för aktiva seniormedlemmar.
Dessutom beslutade mötet att nya medlemmar skall
erlägga en inträdesavgift på 1 000:-

Årsavgifterna för 2022 blir då:
Aktiva seniormedlemmar

1 000 kr

Aktiva juniormedlemmar

200 kr

Stödmedlemmar

100 kr


Så här gör du:

Betala in aktuellt belopp (se ovan) till Stockholmspolisens Skytteförening på plusgiro 19 14 14 - 2 senast den 28 februari. I meddelandefältet skriver du "Medlemsavgift 2022". Glöm inte att skriva din fullständiga adress.

Vid betalning via internet, uppge "Medlemsavgift 2022" samt namn och adress.

Vid betalning med swish 123 683 88 25, uppge "Medlemsavgift 2022"

Det kommer även att finnas färdigtryckta inbetalningskort att få vid föreningstävlingarna.

  

Maila webmaster

Senast uppdaterad: 2021-11-21