linktext4.JPG (7505 bytes)

Fältskytte

Inom föreningen är Willy Palm ansvarig för fältskyttet.

  
Vad är nationellt fältskytte?

I nationellt skytte ingår också fältskytte som främst utövas i Sverige, Norge och Danmark. I Finland är grenen under utveckling.
Fältskjutning är som en promenad till i terrängen anlagda skjutstationer. Antalet stationer varierar mellan sex och tio men är vanligen åtta.
Vid varje station avlossas sex skott mot upp till sex mål i olika storlekar, på olika avstånd och på varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder.

Olika skjutställningar kan också förekomma som stående med- eller utan stödhand, med vapnet riktat mot målet eller i sk 45 graders utgångsställning, sittande, knästående och liggande.

På 15 meters håll kan det finnas en målgrupp med två olika mål. På 30 meters avstånd ytterligare en målgrupp med ett mål och på 45 meters avstånd ännu en målgrupp med två mål som här.

Poängen beräknas på både antal träffade mål och antal träffade figurer. Man måste skjuta på alla målen för att ha en chans till full poäng. Å andra sidan finns det en rangordning där antalet träffar går före antal mål.

Låt oss göra det ännu lite svårare: Vissa mål kan vara små, andra stora. Nu gäller det att känna sig själv. Vanligen skjuter man på alla mål fast det finns undantag när ett eftertänksamt beslut att avstå från ett eller ett par mål kan löna sig.

Inom föreningen tillämpas följande klasser: 1, 2, M och Veteranklass.
Veteran är man från det år man fyller 60 år. Klass 1 är nybörjare.
Klass 2 och M (mästarklass) baseras på föregående års resultat
.

Mer att läsa om fältskytte finns på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida

  

Maila webmaster