linktext4.JPG (7505 bytes)

Grov/sportpistol

Inom föreningen är Arne Betzén ansvarig för grov- och sportskyttet.

  
Vad är grov- och sportpistol?

Förutsättningarna för tävling är de samma för båda vapentyperna och går till på följande sätt:
Sex femskottsserier skjuts mot tioringad precisionstavla på 25 meters avstånd under fem minuter. Därefter skjuts lika många snabbserier mot en internationell snabbskjutningstavla. Tavlan svänger runt sin egen axel så att den är bortvänd under sju sekunder och framsvängd under tre sekunder. Vapnet hålls med en hand i 45 graders vinkel mot marken då tavlan är bortsvängd. Först då tavlan svänger fram, får armen lyftas och ett skott avges vid varje visning. Därefter skall armen återgå till 45 graders ställning.

De vapen som används i grovpistol får vara pistoler och revolvrar med minsta kaliber 7,65 och grövsta kaliber 9,65.

I sportpistol får pistoler och revolvrar i kaliber 5,6 mm (.22 LR) användas.

Se Svenska Skyttesportförbundets video om Grovpistol resp Sportpistol.

  

  

Maila webmaster