linktext4.JPG (7505 bytes)

Militär/Polisiär snabbmatch

  Inom föreningen är Sten-Erik Kassmo ansvariga för Militär/Polisiär snabbmatch.

Vad är Militär/Polisiär snabbmatch ?

Militär/Polisiär snabbmatch är, som det låter, en skyttegren där det gäller att skjuta snabbt. Dessutom brukar en helmatch kunna genomföras på omkring en timme. En helmatch omfattar 4 x 3 serier om vardera 5 skott på snabbskyttetavlan. En halvmatch omfattar 2 x 3 serier. Tavlorna kontrolleras av elektronik och svängs fram och bort med stor noggrannhet.

I Militär snabbmatch är skjuttiderna 10, 8 och 6 sekunder. Det betyder att de fyra första serierna skjuts på 10 sekunder. Nästa fyra serier på 8 sekunder osv. För vapengrupp A och R är stödhand tillåten. För veteraner gäller speciella regler för stödhand. Se Skjutledarinstruktioner.

Polisiär snabbmatch skiljer sig från Militär snabbmatch genom att endast polisens tjänstevapen får användas (Walther PP och Sig Sauer P225 - P239). Skjuttiderna är 12, 10 resp 8 sekunder. Dessutom är stödhand tillåten. 

Inom föreningen tillämpas följande klasser: 1, 2, M och Veteranklass.
Veteran är man från det år man fyller 60 år. Klass 1 är nybörjare.
Klass 2 och M (mästarklass) baseras på föregående års resultat
.

  

  

Maila webmaster