linktext4.JPG (7505 bytes)

Nationell Helmatch

Inom föreningen är Sten-Erik Kassmo ansvarig för Nationell helmatch.

  
Vad är Nationell helmatch?

Nationell helmatch är en slags kombination av både ban-, fält- och sportskytte med sina tre olika delmoment. 

I det första momentet skjuts fyra serier mot internationell precisionstavla enligt reglerna, dvs. fem skott på sex minuter. Maximal poäng är 200. (Fyra serier x 50 p).

I det andra delmomentet skjuts fyra serier mot internationell snabbskjutningstavla enlig de reglerna för snabbmomentet i sportskytte. Även här kan maximalt 200 poäng uppnås.

I det tredje momentet skjuts på den speciella Nationella helmatch-tavlan. De fyra olika målen, som syns nedan, beskjuts i fyra olika serier på olika tider. Markering sker mellan varje serie. Första serien skjuts på 18 sekunder, den andra på 16, den tredje på 14 och den sista serien på 12 sekunder. Bestämmelserna för snabbskjutning gäller, vilket innebär stående utan stödhand med vapnet i 45 graders utgångsställning. Skytten väljer själv i vilken ordning de olika målen på tavlan ska beskjutas. Då målen är olika i form och storlek, lär varje skytt uppfatta en eller ett par av de olika figurerna som svårare eller lättare än de andra. Och det är en finess. Är det här målet svårare än de andra? Kanske för dig men inte för din granne. Han eller hon väljer nog att skjuta på det mål man uppfattar som svårast i första serien då man har längst tid på sig. Varje mål är ringat från sex till tio poäng. Även i detta moment blir då maxpoäng 200. Med tiden hoppas tillverkarna av tavlorna att kunna erbjuda olika färger på figurerna.

Maximal poäng i en nationell helmatch blir då 600 poäng.

Inom föreningen tillämpas följande klasser: 1, 2, M och Veteranklass.
Veteran är man från det år man fyller 60 år. Klass 1 är nybörjare.
Klass 2 och M (mästarklass) baseras på föregående års resultat
.

  

Maila webmaster