linktext4.JPG (7505 bytes)

PPC

Inom föreningen är Göran Palm ansvarig för PPC.

Kortfattade regler för PPC:

Svenska pistolskytteförbundet (SPSF) följer de av amerikanska, National Rifle Association (NRA) och tyska, Bund der Militär Polizei (BDMP) fastställda regler för hur Police Pistol Competition (PPC) skyttet skall bedrivas. Reg­lerna är internationella och tävlingsarrangörer­na får inte ändra på dessa regler. Tavlan som används heter B-27 och är ringad i valörerna 7-8-9-10-X.

Utrustning och ammunition Standard pistol 5" fast riktmedel ( Stock semi automatic pistol)

Vapengruppen omfattar massproducerade (minst 1000 exemplar) fabrikstillverkade (kata­logvara) pistoler i kaliber 9mm eller grövre, piplängden får ej överstiga 5 tum. Endast fasta riktmedel är tillåtna. Alla double action pistoler måste skjuta första skottet i varje match double action. Inga optiska hjälpmedel annat än vanliga glasögon som används för att korrigera synen eller vanliga skyddsglasögon är tillåtna. Följande är inte tillåtet: diopter, irisbländare, ögonlapp, endast öppet synfält är tillåtet. Alla typer av optiska eller elektroniska riktmedel är förbjudna, samt elektroniska tryck.

Utgångsställning

Stående med vapnet laddat säkrat och hölstrat i ett vanligt höger eller vänsterhänt hölster. Skytten måste stå med armarna utmed sidorna och händerna får ej röra vapnet eller hölstret.

Skjutavstånden för PPC är följande:
3 yards (2,72m)
7 yards (6,34m)
15 yards (13,58m)
25 yards (22,63m)

PPC match Standard pistol 5" fast rikmedel (Stock semi automatic pistol)

Stage 1:   3 yards 6 skott, stående utan stödhand 8s
Stage 2:   7 yards 12 skott, stående 20s

Markering, byte av tavla
Stage 3:   15 yards 12 skott, stående 20s
Stage 4:   25 yards 18 skott, knästående med barrikadskydd,
                barrikadskjutning med vänster och höger hand 90s

Markering, slut!

Kunskap om reglerna

Det är skyttens ansvar att vara väl insatt i de regler och matchscheman som gäller på tävlingen.

Inom föreningen tillämpas följande klasser: A, B och Veteranklass.
Veteran är man från det år man fyller 60 år. Klass A och B baseras på föregående års resultat.

Mer att läsa om PPC finns på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida

 

  

Maila webmaster