linktext4.JPG (7505 bytes)

Skid/springskytte

Inom föreningen är Sune Söderström ansvarig för skid- och springskyttet.

  
Vad är skidskytte?

Skidskytte kan utföras med både pistol och gevär. I skidskytte med pistol används vapen i vapengrupp C och man åker en bana på tio ca kilometer i medelsvår terräng och i klassisk stil. Vapen och ammunition medföres och skyttet sker mot fallande mål eller mot pappfigurer. Antalet skjutstationer är normalt sex och vid varje skjuts fem eller sex skott.

Tid för skyttet ingår i löptiden och varje bomskott medför en straffrunda på ca en minut. I skidskytte med pistol och med gevär, finns flera olika klassindelningar beroende på ålder och meriter. Jämför gärna skidskyttet med nationellt fältskytte med pistol.

Klassindelning är beroende på ålder i Junior-, Dam- och Herrklasserna. Tävlande ska vara minst 15 år och inneha pistolskyttemärket i brons. Skidskytte med gevär har en del andra regler.

Grenen kan också utövas som stafett med 4 km skidlöpning i klassisk stil i medelsvår terräng. Skytte sker med fem eller sex skott efter två- respektive 4 kilometer.

Vad är springskytte?

Springskytte med pistol påminner till stora delar om skidskytte till utformningen. Vanligen löper man fyra till sex varv på en 1 km lång slinga som går förbi en skjutbana där man för varje varv lossar fem till sex skott mot olika mål, dvs. skytte varje varv. Målen kan antingen vara fallmål eller pappfigurer.
Även i springskytte finns stafettävlingar.

Skidskytte, springskytte och fältskytte med pistol har många gemensamma likheter och en tävling kan avgöras på oväntat sätt. Det är inte alltid som den snabbaste skidåkaren eller löparen vinner. Ett bomskott ger ju en straffrunda. Det är alltid uthållighet och kondition i kombination med precision i skyttet som är avgörande. Vid tävlingar kan både banans längd och antal stationer, såväl som antalet mål och målgrupper variera.

En av de mer uppenbara fördelarna med skid- och springskytte är att alla över 15 års ålder kan deltaga. Klassindelningarna är generösa och tar hänsyn till de tävlandes förutsättningar.

                 

  

  

Maila webmaster