linktext4.JPG (7505 bytes)

Snabbpistol

  Inom föreningen är Patrik Johansson ansvariga för snabbpistolskyttet.

  
Vad är snabbpistol?

Snabbpistol skiljer sig påtagligt från andra skyttegrenar. En tävling som antingen kan skjutas som halvmatch eller mest vanligt som helmatch, och omfattar 30 respektive 60 skott. Varje skytt skjuter ett skott mot fem olika snabbskyttetavlor som svängs fram. Först skjuts två serier om fem skott mot tavlorna på 8 sekunder med ett skott i varje tavla. Sedan skjuts två serier på sex sekunder på samma sätt och slutligen två serier på 4 sekunder. Tavlorna kontrolleras av elektronik och svängs fram och bort med stor noggrannhet.

Låter det svårt? Ja, det är definitivt inte den lättaste grenen. Det vapen som används är sedan den 1 januari 2005 i kaliber .22 long rifle, samma vapen som i sport- och standardpistol. Reglerna ändrades internationellt och då ersattes de tidigare specialvapnen som hade ammunition i kaliber .22 kort.

Se Svenska Skyttesportförbundets video om Snabbpistol.

  

  

Maila webmaster