linktext4.JPG (7505 bytes)

Standardpistol

Inom föreningen är Liselott Såmark ansvarig för standardpistolen.

  
Vad är standardpistol?

Tävling i standardpistol omfattar 12 st 5-skottsserier mot internationell precisionstavla på 25 meters avstånd. Skyttet sker mot tavlor som snabbt ska kunna svängas fram och bort med tanke på att fyra serier skall skjutas på 150 sekunder, fyra på 20 sekunder och fyra på 10 sekunder. Skytten inväntar att tavlorna skall svängas fram med vapnet nedåt och armen i 45 graders utgångsställning. De vapen som används är de samma som för sportpistol.

Den internationella precisionstavlans 10:a är 50 millimeter i diameter. 10-ettan, dvs tians innerring är bara 25 millimeter. På 25 meters avstånd är den mycket liten. Trots det, träffar man den ganska ofta efter en tids träning.

Se Svenska Skyttesportförbundets video om Standardpistol.

 

  

Maila webmaster