linktext4.JPG (7505 bytes)

   
Tävlingsresultat

Här hittar du inkomna resultatlistor från både interna och externa skyttetävlingar
under respektive skyttedisciplin:

 

Den nya personuppgiftslagen (PUL) inför vissa restriktioner för vad som får publiceras på webben. Personnamn får ej utan personens medgivande publiceras i tex resultatlistor. Den som anmäler sig till våra tävlingar, såväl interna som externa, ger i och med sin anmälan sitt medgivande till webpublicering av sitt namn och resultat. Den som, mot förmodan, ej vill ha med sitt namn i dessa resultatlistor måste särskilt meddela detta i samband med anmälan!
   

  

Maila webmaster