linktext4.JPG (7505 bytes)

  
 

            GRIMSTA CUP REGLER

                                                                                               

                      5 deltävlingar ingår i Cupen                             

                                                                                                                                              

                 Prisutdelning sker efter 5:te deltävlingen.                           

                                                                                                                                              

Dina 4 bästa placeringar tar du med till slutlig resultaträkning.

                                                                                               

Med de förutsättningar som tävlingsledningen bestämt,  finns två klasser:             

                                           Långa slingan och korta slingan.                                        

                                                                                                                                              

Vid samtliga tävlingar löps samma löpslingor,  målen är fallmål / pappmål.

Vapnet kaliber 22 samt ammunition 30 ptr, skall medföras under hela tävlingen.

Individuell start mellan kl  9 - 10.                                                                                     

                                                                                                                                              

Varje enskild tävlings resultat sammanställs och lotter "delas ut" efter placering.

                                                                                                                                              

Långa slingans segrare får 10 lotter, 2:a 9 lotter, 3:a 8 lotter  o s v                            

Korta  slingans segrare får 10 lotter, 2:a 9 lotter, 3:a 8 lotter  o s v                             

                                                                                                                                              

De som deltagit i minst 3 tävlingar är med i den slutliga resultaträkningen / prisutdeln.

Efter sista, 5 tävlingen, sammanställs slutlig  lottutdelning.                                       

                                                                                                                                              

Deltagares antal lotter samlas i en " glasburk" ur vilken dragning för 1:a, 2:a, 3:e

osv  turordning till prisbordet.                                                                                          

                                                                                                                                            

 Detta innebär att många framskjutna placeringar har gett många lotter i "glasburken",

 och därmed stor chans att bli dragen tidigt att  få välja först vid prisbordet.

 Men alla har, med lottens hjälp, på detta sätt möjlighet att "gå före" vid prisbordet.

                                                                                                                                              

Med tanke på startavgiften hoppas jag ni alla förstår att prisbordet inte gör er förmögna

utan det är äran över sitt egna resultat, den friska luften, bättre kondition, kampen

som är er stora belöning i Grimsta Cup.                                   

                                                                                                                                              

Tävlingstillfällen finns här                                          

                                                                                                                                              

Tävlingsledningen         Sune Söderström    072-710 00 53

                                        Conny Rosen

                                        Lennart Rehnström

                                        Sten-Erik Kassmo

  

Maila webmaster