Oktober 2018

 

4   To   Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

5   F     Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

6   L     Springskytte 6, Tjv,  anm          09.00-1000,  Grimsta

            Nat. Precision, Sveaskottet, vpg ABC,             Almnäs,        Pk Svea

7   S     Fältskjutning/Katarinaträffen       ABCR,          Hacksjön,     Katarina

11 To   Luftpistol 4:1, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 18/10)

12 F     Luftpistol 4:1, jun, SJ-Hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 19/10)

13 L     Fältskjutning 4 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00        Flyttad från 22/9

             Fältskjutning  FÖM vpg A, Grimsta, anm 09.00-11.00        Flyttad från 22/9

13 L     Nat/Precision, Höstlövet, Hacksjön, Gripens Pk

14 S     Kretsfältskjutning, Eggebyträffen, vpg ABCR, Eggeby, U-Väsby

18 To   Luftpistol 4:2, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 11/10)

19 F     Luftpistol 4:2, jun, SJ-Hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 12/10)   

20 L     Springskytte 7, FÖM vpg C, Fallmål, anmälan,  09-11      Grimsta       

            Springskytte KrM vpg C, Fallmål,                     Grimsta         Sthlmspolisen

            Livlinan Kretsprecision, vpg ABC,  Hacksjön

21 S     Lyckträffen,  Snabb, Grimsta,  Bromma Pk,  vpg  ABC

25 To   Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

26 F     Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

27 L     Nationella fältserien 4 /final         Hacksjön, Gripens Pk

28 S     Nationella fältserien 4 /final         Hacksjön, Gripens Pk

            ENA-Träffen/Krf 6, Fält,  Enköping,  Uppsalakretsen,  vpg ABCR