Oktober 2019

 

3   To   Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

4   F     Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

5   L     Springskytte, Grimsta Cup 3,vpg C,   anm   09.00-10.00

5   L     Årets rekryt, Furutorp                  Lidingö

6   S     KrM Snabb Lyckträffen, Grimsta,  Bromma Pk,  vpg  ABC

10 To   Luftpistol 4:1, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 17/10)

11 F     Luftpistol 4:1, jun, SJ-Hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 18/10)

12 L     Springskytte 6, FÖM vpg C, Fallmål, anmälan,  09-11      Grimsta       

            Springskytte KrM vpg C, Fallmål,                     Grimsta         Sthlmspolisen

            Groveken 8  Magnum-fält, Livgardet,  Ekens psf

13 S     Kretsfältskjutning, Eggebyträffen, vpg ABCR, Eggeby, U-Väsby

17 To   Luftpistol 4:2, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 10/10)

18 F     Luftpistol 4:2, jun, SJ-Hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 11/10)   

19 L     Springskytte, Grimsta Cup 4,vpg C,   anm   09.00-10.00

20 S     Fältskjutning 4 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00

            Fältskjutning  FÖM vpg A, Grimsta, anm 09.00-11.00

24 To   Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

25 F     Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

26 L     Nationella fältserien 4 /final         Hacksjön, Gripens Pk

27 S     Nationella fältserien 4 /final         Hacksjön, Gripens Pk

31 To  Luftpistol 5:1, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 7/11)