December 2024

 

4  O  Luftpistol, träning sen, Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

6  F   Luftpistol, träning jun, Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00

7   L   Julskjutningen, Grimsta

          KrM luftpistol, luft, Katarina PsF

11 O  Luftpistol, Föt 6, sen, Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

13 F  Luftpistol, Föt 6, jun, Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00
18 O  Luftpistol, träning sen, Parkskolan Solna, anm 18.00-20.00

20 F   Luftpistol, träning jun, Parkskolan Solna, anm 17.00-18.00
25 O  Skjutförbud Grimsta
26 To Skjutförbud Grimsta

 

November