December 2021


5    S   Julskjutningen.  Se separat inbjudan

24  F   Skjutf÷rbud Grimsta skjutbana

25  L   Skjutf÷rbud Grimsta skjutbana

26  S   Skjutf÷rbud Grimsta skjutbana