Mars 2021

 

På grund av corona-pandemin kommer vårens fältskyttetävlingar och samtliga
Stockholmspolisens Skf:s föreningstävlingar att vara inställda fram till 1/7.
Undantag är tävlingar som klarar gränsen på 8 personer.
Vid förändring av restriktionerna kommer beslutet att omprövas.
 

4    To Luftpistol 3:2, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 25/2)

5    F    Luftpistol 3:2, jun, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00 (alt 26/2)

6    L   Springskytte 5, vpg C, Grimsta anm 09.00-10.00
11  To  Luftpistol, träning sen, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00

12  F    Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00
13  L    Fältskjutning 1 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00 tills vidare inställd

            Fältskjutning FÖM, vpg B, Grimsta, anm 09.00-11.00

18  To FÖM Luftpistol, sen, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00

19  F    FÖM Luftpistol, jun, SJ-hallen Hagalund, anm 17.00-18.00

20  L   Springskytte 6, vpg Tjv, Grimsta anm 09.00-10.00
21 S  Årsmötet Grimsta 15.00  tills vidare framflyttad
25 To   Kretsens årsmöte Digitalt ZOOM

26  F    Luftpistol, träning jun, SJ-hallen Hagalund, anm  17.00-18.00
27  L   Springskytte 7, vpg C, Grimsta anm 09.00-10.00
            Arbetsdag på Grimsta skjutbana 13.00–16.00

            Lövstasnabben 1, Milsnabb, Lövsta  ABCR Covid-stopp

28 S     Atlassnabben 1, MilSnabb Snörom, ABCR Covid-stopp

30 Ti   PPC 1, Grimsta  anm 16.00-18.00 flyttad till 1/4