April 2021

 

På grund av corona-pandemin kommer vårens fältskyttetävlingar och samtliga
Stockholmspolisens Skf:s föreningstävlingar att vara inställda fram till 1/7.
Undantag är tävlingar som klarar gränsen på 8 personer.
Vid förändring av restriktionerna kommer beslutet att omprövas.

1    To   PPC 1, Grimsta  anm 15.00-18.00  flyttad från 30/3

2    F    Skjutförbud Grimsta skjutbana

3    L    Skjutförbud Grimsta skjutbana

4    S    Skjutförbud Grimsta skjutbana

6    Ti   Militär snabbmatch 1, Grimsta anm 15.00/17.30  tills vidare inställd

            Polisiär snabbmatch 1, Grimsta anm 15.00/17.30

8    To  PPC 2, Grimsta anm 16.00-18.00

10  L    LövstaPrec 1, Lövsta  ABC Covid-stopp

11  S    Håtunaleken Prec,, Håtuna  ABC Covid-stopp

13  Ti   Standardpistol 1, Grimsta, anm 15.00/17.30  tills vidare inställd

15  To  Nationell helmatch 1, Grimsta, anm 15.00/17.30  tills vidare inställd
16  F    Juniorträning Grimsta 17:00 - 19:00

18  S    Ban Fält U-Väsby, Eggeby  ABCR Covid-stopp

20  Ti   Grov/Sport 1, Grimsta, anm 15.00/17.30  tills vidare inställd

21  O   Fripistol 1:1, Grimsta, anm 17.00-18.00 (alt 28/4)

22  To  Militär  snabbmatch 2,   Grimsta anm 15.00//17.30 tills vidare inställd

            Polisiär snabbmatch 2,  Grimsta anm 15.00//17.30
23  F    Juniorträning Grimsta 17:00 - 19:00

24  L   Fältskjutning 2 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00  tills vidare inställd

            Fältskjutning, FÖM vpg C, Grimsta, anm 09.00-11.00
            Mälarskottet Vår, Sätra  endast C Covid-stopp

25  S    Atlas Snabben 2, Snörom, ABCR Covid-stopp

27  Ti  Precision 1, ABC,TjV, Grimsta. anm 15.30/18.30 tills vidare inställd

28  O   Fripistol 1:2, Grimsta, anm 17.00-18.00 (alt 21/4)

29  To Nationell helmatch 2,  Grimsta, anm 15.30/18.00 tills vidare inställd