April 2018

 

3   Ti    PPC 1, Grimsta     anm 16.00-19.00

5   To   Militär snabbmatch 1, Grimsta anm 15.00/17.30

            Polisiär snabbmatch 1, Grimsta anm 15.00/17.30

6   F     Träningskväll          17.00-18.00 
7   L     Fältskjutning 1 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00

            Fältskjutning, FÖM vpg C, Grimsta, anm 09.00-11.00

            Nat Helmatch , Sanda, Handens Psk Inställd

8   S     Nat Precision/Sveakombinationen, vpg ABC,  Almnäs,         PK Svea

            Fyristräffen, Nat. fält, Ekebyboda                    Uppsala

10 Ti    PPC 2, Grimsta anm 16.00-19.00

12 To   Nationell helmatch 1, Grimsta, anm 15.00/17.30

13 F     Träningskväll          17.00-18.00 
14 L     Håtunaleken Kretsprecision,        ABC,           Håtuna

15 S     Militär-snabbmatch Atlas snabben 2, Snörom, Atlas Copko Pk

            Kretsseriefält 2  Östhammar, Uppsalakretsen vpg ABCR

17 Ti    Standardpistol 1, Grimsta, anm 15.00/17.30

18 O    Fripistol 1:1, Grimsta, anm 17.00-18.00 (alt 25/4)

19 To   Grov/Sport 1, Grimsta, anm 15.00/17.30

20 F     Träningskväll          17.00-18.00 
21 L     Fältskjutning 2 vpg ABCR, Grimsta, anm 09.00-11.00 Flyttad från den 18 mars
            Fältskjutning FÖM, vpg B, Grimsta, anm 09.00-11.00 Flyttad från den 18 mars

            Mälarskottet/ Vår  nat-precision       vpg C,       Sätrabanan

22 S     Nationella fältserien 2                  Norrtälje        Roslagens Ps
23 M    Skjutförbud

24 Ti    Militär snabbmatch 2,   Grimsta anm 15.00/17.30 Skjutförbud

            Polisiär snabbmatch 2,  Grimsta anm 15.00/17.30 Skjutförbud

25 O    Fripistol 1:2, Grimsta, anm 17.00-18.00 (alt 18/4)

26 To   Nationell helmatch 2, Grimsta, anm 15.00/17.30

27 F     Träningskväll          17.00-18.00 

28 L     Militär-snabbmatch, Sanda, Handens Psk Inställd

            PPC-cupmatch, Haninge, Sanda, Haningeskyttar

29 S     Birgers tävling Fri/sport/grov/snabb
            Nat-Fält-Grovfälten, Rosersberg,

            PPC-cupmatch, Sanda, Haningeskyttar